Beques i ajuts

Existeixen diversos tipus de beques i ajudes atorgats amb l’objectiu de facilitar l’accés a l’educació d’aquelles persones que no disposen de suficients recursos econòmics.

Estudis per als quals es poden sol·licitar

Es poden sol·licitar beques i ajudes per a fer qualsevol dels estudis següents: batxillerat, formació professional de grau mitjà i superior, ensenyaments artístics professionals, ensenyaments artístics superiors, ensenyaments esportius, estudis religiosos, estudis d’idiomes cursats en escoles oficials de titularitat de les administracions educatives, estudis militars, estudis universitaris, cursos de preparació per accedir a la universitat per a més grans de 25 anys impartits per universitats no presencials, cursos d’adaptació per a titulats de primer cicle que desitgen continuar estudis oficials de llicenciatura i màsters oficials.

Tipus de beques i ajuts

Les beques o els ajuts poden ser per al desplaçament i transport urbà, per a la residència, per als llibres i material escolar, per a la matrícula, per a l’escolarització per raó del règim financer del centre educatiu, per al projecte de fi de carrera, ajuts compensatoris, i també per a la mobilitat d’alumnes universitaris i alumnes d’altres estudis superiors que cursen estudis al País Valencià i tinguen el domicili familiar en una altra comunitat autònoma.

Requisits

Les sol·licituds de beca s’acostumen a valorar en funció del nivell de renda familiar, en primer lloc, i de l’expedient acadèmic, en segon lloc. Es recomana informar-se bé de cada convocatòria i de quins requisits s’especifiquen per a cada beca a través dels propis organismes que les gestionen. En les properes línies s’ofereix un llistat amb els enllaços que duen a les diferents pàgines web relacionades.

Procés de tramitació

Per a sol·licitar una beca o un ajut s’ha d’adquirir l’imprès de sol·licitud en qualsevol estanc o bé descarregar-lo a través de la pàgina web del Ministeri d’Educació i tramitar-ho des d’allà. Es recomana omplir la sol·licitud amb la màxima claredat possible i informar-se al propi centre del funcionament d’acceptació de sol·licituds de beca, ja que el procés pot variar una mica segons el centre.

Terminis

Es recomana informar-se dels terminis a través de les pàgines web que s’ofereixen en les properes línies. Una vegada finalitzada la fase d’estudi de les sol·licituds rebudes, s’atorgarà la beca als sol·licitants que compleixen les condicions establertes, els quals rebran a casa la credencial de becari. Posteriorment, per transferència bancària, rebran l’import que corresponga.

També hi ha beques per a programes de mobilitat i intercanvi a l’estranger, per a fomentar l’esperit científic, per a la docència… Per a informació més detallada sobre els tipus de beques, els seus requisits, on sol·licitar-les, en quin termini, etc, es recomana consultar les pàgines web que hi ha a continuació. A més a més, us en podran informar al Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) de la ciutat.

A continuació, trobaràs un llistat d’enllaços amb informació actualitzada que et seran útils a l’hora de buscar beques i ajuts per a l’estudi:

Llistat d’enllaços amb informació actualitzada sobre beques i ajuts per a l’estudi

 

 

Llistat d’enllaços als departaments que gestionen beques de les diferents universitats del País Valencià

 


Altres adreces d’interès

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *